FANDOM


Zuigan na sebe denně křičel: "Mistře!"

A hned si také odpovídal: "Ano, pane?"

"Buď přítomný!"

"Ano, pane."

"A nenech se klamat ostatními."

"Ano, pane. Ano, pane."

Mumon to komentuje: Starý Zuigan se sebou hraje pasiáns. Nebo loutkové divadlo. Jedna maska je Mistr, druhá mu odpovídá. Další říká: "Střízlivě", a další zase: "Nenech se klamat." Následujete-li Zuigana, snadno se stane, že přilnete k jedné z masek. To vzbouzí liščí rysy povahy.

Často student Zenu nepozná masku v masce.
Zamění za ni své ego.
Ego je zdrojem samsáry,
hlupák v tom vidí opravdovost.

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.