FANDOM


Jošu řekl skupině mnichů: "Vznešená cesta není obtížná. Vyhněte se upřednostňování. Ovšem - vyřčené slovo je výsledkem nějaké volby či ulpění na jasnosti. Vždyť jak jsem starý, sám nedlím v jasnosti. Chcete si, ó mnichové, vytvořit přesnou představu jasnosti či ne?"
Tu se jej jeden mnich zeptal: "Říkáte, že nepěstujete jasnost. Co míníte pokynem, abychom o ní měli jasnou představu?"
Jošu odpověděl: "To také nevím."
A mnich se znovu zeptal: "Jestli, mistře, jak říkáte nemáte přesnou představu, proč pak nedlíte v jasnosti?"
Jošu řekl: "Už ses mě ptal až moc. Pokloň se a odejdi."

Poznámka:

První 2 věty mistra Jošeho jsou z jedné básně třetího patriarchy Sosana. Báseň se jmenuje Víra v mysl:


Vznešená cesta není obtížná.
Vyhni se volbě.
Bez špetky lásky, bez nelibosti,
Toť pravá čistota.

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.