FANDOM


Vimalakirti se zeptal Mandžusrího:
"Co znamená to, že bódhisatvové vchází do brány učení neduality?"
Mandžusrí řekl:
"Já to chápu takto: Každé věci se netýkají ani slova, ani vysvětlení, ani její podoba či vědění. Vše je mimo otázky a odpovědi. To je čemu rozumím pod slovy 'vcházet do brány neduality.'"
Mandžusrí se odmlčel a po chvíli se zeptal:
"Vimalakirtí, každý by měl říci svůj názor. Měl bys mi to vysvětlit po svém: Co znamená to, že bódhisatvové vchází do brány učení neduality?"

Setcho k tomu řekl: "A co na to řekl Vimalakirtí?" a dodal: "Prohlédni!"

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.