FANDOM


Mnich se zeptal Taika:
"Čokei řekl: 'To je jako vzdání díků u oběda.' Co tím myslel?"
Nato Taiko začal tančit. Mnich se uklonil a Taiko se ho zeptal:
"Cos v tom viděl, že tě to přimělo poklonit se?"
Nato mnich začal tančit. Taiko zvolal:
"Ty liško jedna podšitá!"

Poznámky: Srovnej s koánem č. 74 této sbírky. Termín "Zenová liška" označuje markýristu, toho kdo pouze imituje Zen, viz koán č. 3 v Mumokanu.

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.