FANDOM


Učení třetího vpravo

Kyozen měl sen. Ve snu byl v Čisté zemi buddhy Maitréji. Sám sebe spatřil sedět jako třetího o pravici Maitréjově. A uslyšel hlas: "Dnes bude kázat ten třetí po pravici."

Kyozen povstal a udeřil na gong. Řekl: "Pravda Máhájány je transcendentní, nad slovy i myšlenkami. Rozumíte?"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.