FANDOM


Seppo kázal shromáždění. Řekl:

"Když člověk drží celý svět ve svých prstech, není to větší než zrnko rýže. Podívejte - položím ho tady před sebe. Jako by bylo v džberu černého dehtu. Prostě jej nerozeznáte. Tlučte na bubny, nechť se každý může podívat!"

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.