FANDOM


Seppo přednášel o Dharmě a řekl mnichům:
"Na jižní straně hory dlí jedovatý had. Každý z Vás by si měl dát pozor."
Ryo Čokei řekl:
"Dnes je na přednášce spousta lidí. Jeden každý už dávno ztratil tělo i mysl."

Jeden z mnichů o tom vyprávěl Genšovi, ten řekl:
"Jak typické pro staršího bratra Rya. To já bych něco takového neřekl."
Mnich se zeptal:
"A co byste řekl Vy, mistře?"
"Proč by to měla být jen právě jižní slunečná strana hory, Unmone?"
A Unmon hodil své insignie před Seppa a dělal, jakože se hrozně bojí.

1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.