FANDOM


Mnich se zeptal mistra Seidžio: "Prehistorický Buddha seděl po deset cyklů existence v meditaci a přesto nedosáhl úplného vyvanutí. Proč?"

Seidžio řekl: "Tvá otázka v sobě skrývá moji odpověď."

Mnich se zeptal: "Když meditoval, jaktože nedosáhl buddhovství?"

Seidžio řekl: "No, nebyl to Buddha."

Mumonův komentář: Realizaci mu neupírám, ale porozumění ano. Když hlupák porozumí, stane se svatým. Když svatý začne rozumět, stává se hlupákem.

Lépe ovládnout mysl než tělo.

Mysl si podřídí tělo. Obé se stane jedním a člověk je volný, nechce už žádnou chválu.

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.