FANDOM


Po svém vymanění obdržel Šestý patriarcha Zenu od Pátého darem róbu a misku, o nichž se tradovalo, že je předal svým následníkům samotný Buddha.

Mnich E-myo velmi záviděl novému patriarchovi tyto dary. Přišel za ním a přemlouval jej, aby ty věci dal od sebe, protože by na nich mohl patriarcha ulpět. Patriarcha vzal ty věci a položil je na kámen u cesty. Řekl: "Tyto dary pouze symbolizují víru. Není nutné se o ně přít. Jestli chceš, jdi a vem si je."

E-myo šel k těm věcem a zkusil s nimi pohnout. Nešlo to. Byly těžké jako hory, ani je nepoposunul. Studem se začal třást a řekl: "Nepřišel jsem si pro nic fyzického. Chci přijmout učení. Prosím, uč mě."

Šestý patriarcha řekl: "Když nemyslíš na nic jako na dobré ani na ne-dobré, jaká je pod tím vším tvá přirozenost?"

Těmito slovy byl E-Myo osvícen. Po celém těle mu perlil pot. Plakal a poklonil se: "Předal jsi mi tajné učení. Je ještě jeho další, hlubší část?"

Na to šestý patriarcha řekl: "Co jsem ti řekl, není žádné mystérium. Když si uvědomíš pravou podstatu, všechna tajemství se ti odkryjí."

E-Myo řekl: "Učil jsem se pod pátým patriarchou kolik let. Svou pravou podstatu jsem si neuvědomil. Až nyní - díky tvému učení se mi odhalila. Člověk pije vodu na žízeň, rozeznává, zda je mu horko či zima. Můžu tě zvát svým učitelem?"

Šestý patriarcha řekl: "Pod pátým patriarchou jsme přeci studovali spolu. To on je učitelem. Jen prosím chraň toto své prozření jako vzácný poklad."

Mummon to komentuje: Šestý patriarcha byl hodně shovívavý. E-Myu jej evidentně potřeboval. Jakoby pro něj oloupal ovoce, namlel mouku a pak mu i otevřel ústa, aby mohl začít jíst.

Nelze to popsat. Nelze zobrazit.
Nelze to cítit a nelze dost chválit.
Tvá pravá podstata se nikam neschová.
Až vesmír vyvane, ona přesto nezhyne.

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.