FANDOM


Mnich se ptal nansena: "Znáš učení, které tady na Zemi ještě nikdo nevyslovil?"

Nansen řekl: "Znám."

"A jak zní to učení?" zeptal se mnich.

Nansen řekl: "Žádný Buddha, žádná mysl, žádná z těch věcí kolem."

Mummon to komentuje: Starší bratr Nansen vyslovil opravdový klenot. Musel být hodně smutný, když viděl, co se kolem děje.

Nansen k nám vstřícný, řekl to vše.
Slova vskutku nemají význam.
Kámen nakonec promění déšť,
slova neotvírají, schlíple přiznávám.

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.