FANDOM


Verze 1 Když nevidím, proč nevidíš, co nevidím sám? Můžeš mi tvrdit, že vidíš, co nevidím já, ale to nebude to, co nevidím.

Když nevidíš, co nevidím já, pak je přirozené, že to není věc. Proč to pak není tvé já?

Verze 2

Když nechápu, proč nechápeš, to co nechápu? Můžeš mi tvrdit, že chápeš, co nechápu já, ale to nebude to co nechápu.

Když nechápeš, co nechápu já, pak je přirozené, že nejde o věc. Proč to tedy není tvé já?Poznámka překladatele - anglické See je jednak vidět, jednak chápat. Dovoluji si uvést oba překlady.

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.