FANDOM


Mezi mnichy západního a východního budoáru vypukl spor o kočku. Nansen jim ji sebral a řekl: "Kdokoli řekne něco hezkého, zachrání kočku."

Nikdo se neozval. Nansen vzal meč a před užaslými mnichy kočku rozťal vedví.

Ten večer se vrátil do kláštera Jošu. Nansen mu řekl, co se stalo. Jošu si zul sandále, postavil si je na hlavu a mlčky odešel z haly.

Nansen řekl: "Kdybys tak tady byl s námi. Tu kočku bys zachránil."

Mumon to komentuje: Proč si Jošu dal boty na hlavu? Kdo odpoví správně, pozná způsob, jakým si Nansen vynutil poslušnost. Pro Vás ostatní: "Pozor na Vaše hlavy!"

Kéžby Jošu přišel dřív
mohl kočku zachránit!
Meč by sebral Nansenovi,
ať se tohle každý doví!

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.