FANDOM


Císař Šukuso se optal učitele národa - mistra Chu:
"Co byste si přál, abych udělal po sto letech mé vlády?"
"Pro mě, starého mnicha? Postavit hladký náhrobek."
"Rád bych věděl, jaký má mít tvar," řekl císař.
Učitel zůstal dlouho tiše sedět. Pak řekl:
"Už rozumíte?"
Císař řekl:
"Nevím. Asi mi něco nedochází."
Učitel řekl:
"Můj žák Tangen, který je zběhlý v dharmě to bude vědět. Až bude třeba, povolejte jej, on přijde."


Poté, co učitel národa zemřel, zavolal si císař Šukuso Tangena a zeptal se jej, jaký je význam toho, co říkal učitel.

Tangen řekl:
"Na jih od řeky, na sever od jezer,
všude je zlato, pokrývá celou zem.
pod stromem bez stínu známe jen jeden směr,
k paláci z křišťálu, v zmatku svém bezmezném."

1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.