FANDOM


Mnich řekl Kyoseimu:
"Tvůj student tě snažně žádá. Bude se klubat ze skořápky, prosím, klovej zvenku."

Kyosei řekl:
"A budeš naživu, až se sloupne skořápka?"
Student řekl:
"Jestli ne, lidi by se pak strašně smáli."

Kyosei řekl:
"Hlupáčku v záhonu plevele!"

1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.