FANDOM


Kdysi dávno žilo 16 bódhisatvů. Když šli mniši do lázně, dle zvyku se k nim přidali i bódhisatvové. Vešli dovnitř a ihned si uvědomili příčinné podmínění vody.
Setcho se na tomto místě v textu ptá: "Jak tomu rozumíte, milí moji?"
Bódhisatvové pak řekli: "Skvělý pocit! Úplně jasné! Navštívili jsme místo, kde prodlévají děti buddhovy."
Toho místa prý lze dosáhnout. Stačí 7x prolomit myšlení a 8x se prokopat k základům.

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.