FANDOM


Vyznavač zenu Ryo řekl mistru Kinzanovi:
"Co jestli jeden šíp pronikne skrze 3 štíty za sebou?"
Kinzan řekl:
"Vyžeň ven toho mistra, co skrýváš pod štíty."
Ryo řekl:
"Je-li tomu tak, uznávám svou chybu a napravím se."
Kinzan řekl:
"A do kdy s tím chceš čekat?"
Ryo řekl a měl se k odchodu:
"Tak umně jsem vypustil šíp a on jej nikdo nespatřil v letu."
Kinzan jej zadržel:
"Počkej ještě. Zapomeňme na historku se štíty. Vypal ten šíp přede mnou, ať jej já mohu spatřit."
Ryo zaváhal. Kinzan jej sedmkrát udeřil holí a řekl:
"Dovoluju tomuto muži hrát si na tajemného po dalších třicet let."

1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.