FANDOM


Kasan mluvil o dharmě a řekl:
"Praktikovat a stále se učit - to se nazývá nasloucháním (mon).
Dokončení studia nazýváme spěním za dalším (rin).
Když zvládnete obě, lze říci, že jste opravdu dospěli (shinka).

Jeden mnich vstal a zeptal se:
"Co je opravdová dospělost?"
Kasan řekl:
"Bijte na buben."
Mnich se zeptal znovu: "Co je to skutečnost?"
Kasan řekl:
"Bijte na buben." Mnich se zase zeptal:
"Neptám se na ono mysl sama je buddha. Ptám se na ani buddha ani mysl. Co to znamená?"
Kasan řekl:
"Bijte na buben."
Mnich se zeptal: "Až přijde ten, kdo ví, co je nejzazší pravdou, jak jej máme přivítat?"
Kasan řekl:
"Bijte na buben."

Poznámka - 'mysl sama je buddha', 'ani buddha ani mysl', srovnej s posledními koány ve sbírce Brána bez dveří.

1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.