FANDOM


Jošu přišel za mnichem, který meditoval v ústraní. Zeptal se: "Co je to, co je?"

Mnich pouze zvedl pěst.

Jošu řekl: "Lodě nekotví, kde mělčiny vysychají," a odešel.

Za čas jej znovu navštívil a opět se zeptal stejně.

Mnich zase zvedl pěst.

Jošu řekl: "Dobře podáno, dobře uchopeno, dobře umrtveno a dobře ochráněno," a poklonil se mnichovi.

Mumon to komentuje: Mnich zvednul pěst pokaždé stejně. Proč tedy Jošu neuznal jeho kvality hned napoprvé? Kde je chyba? Každý kdo odpovídá, nechť si je vědom toho, že Jošův jazyk není kostěný. Jošu jím vládne podle své vůle. A možná se i mýlí. Možná skrze tohoto mnicha pochopil svůj omyl. A jestli někdo jasně vidí, jak vhled jednoho překonává vhled druhého, pak asi nemá oči.

V očích mít světlo hvězd,
Zen jako zářící měsíc.
Zemřít na cestě cest,
či zrodit se je nejvíc?

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.