FANDOM


Starší mnich Jose zeptal Rinzaie:

"Co je esencí buddhismu?"

Rinzai sestoupil ze svého místa, chytil mnicha za límec, vyfackoval jej a vyhodil ven.

AJo tam stál, jak by vrostlý do země a lapal po vzduchu.

Další mnich, kterýstál poblíž, řekl:

"Starší mnichu Jo, proč se nepokloníš až k zemi?"

Jak se tak Jo skláněl k zemi, náhle dosáhl naprostého osvícení.

1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.