FANDOM


Mnich řekl Jošemu:
"Mistře, řekl jste: Nejvyšší cesta není obtížná, stačí se vyhýbat volbě. Ale i když vyřkneme jediné slovo, už činíme výběr. -- Jak můžete s tímto na vědomí vést ostatní?"
Joše řekl:
"Proč jsi mě necitoval přesně?"
Mnich řekl:
"Chtěl jsem Vás přesně citovat."
Joše řekl:
"Pak jsi neměl říct ani o slovo více než: Nejvyšší cesta není obtížná, stačí se vyhýbat volbě."


Poznámka: Srovnej s [1].


[2]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.