FANDOM


(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 19. 1. 2011, 13:23Xbog (diskuse | příspěvky)‎ . . (218 bajtů) (+218)‎ . . (Založena nová stránka: '''Umyj si misku''' <p> Mnich vstoupil do kláštera. Vyhledal mistra Joshu a požádal o učení.<br> Joshu řekl: "Už jsi večeřel?"<br> "Ano, mistře."<br> "Tak si umy…)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.