FANDOM


Mistři starých časů si brali jména podle oblasti v níž učili, či kde stál jejich klášter. Stejně tak Joše se pojmenoval podle města, poblíž kterého učil.

Mnich řekl Jošemu:

"Vždy když jsem pomyslel na město Joše, viděl jsem v představách kamenný most přes řeku. Od té doby co Vás znám, však tento most vidím jako dřevěnou lávku ze stromu, co padl přes vodu."

Joše řekl:

"Tak tedy prostě vidíš lávku. A co. Kamenný most, který tam je, ten už vůbec nevidíš."

Mnich se zeptal:

"Jaký kamenný most, mistře?"

Joše řekl:

"Kamenný most. Unese osla i koně."

1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.