FANDOM


Isan, Goho a Ungan společně navštívili Hyakuja. Hyakujo se zeptal Isana:
"Jak lze promluvit s hrdlem sevřeným a jazykem ztuhlým?"
Isan řekl:
"Raději bych, abyste odpověděl Vy, Mistře."
Hyakujo řekl:
"Mohl bych promluvit. Ale pak bych ztratil své následovníky v Dharmě."

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.