FANDOM


Hyakujo a liška

Hyakujo dával zenové lekce, které často navštěvoval jeden starý mnich. Hyakujo jej nikdy neviděl v klášteře a nevěděl, kdo to je. Jednou ten starý muž zůstal po kázání, když už všichni odešli. Hyakujo se zeptal: "Kdo jsi?"

Starý muž řekl: "Nejsem člověk. Byl jsem zenový mistr za časů buddhy Kashapy a žil jsem tady na úbočí hory. Učil jsem a jeden žák se mě zeptal, zdali osvícená bytost podléhá zákonu příčiny a následku. Odpověděl jsem, že osvícený je vyjmut z řetězu příčin a následků. Tím jsem ulpěl na absolutní pravdě. Proto jsem se znovu zrodil jako liška a po 500 reinkarnacích jsem stále v liščí podobě. Pomůžeš mi svými slovy zbavit se této karmy? Smím se zeptat? Podléhá osvícený zákonu o příčině a důsledku?"

Hyakujo řekl: "Osvícený je v souladu s příčinou a důsledkem." Těmito slovy byl tvor osvícen. "Osvobodil jsem se," řekl a hluboko se poklonil. "Nejsem již liškou, mé tělo najdete na druhé straně hory. Prosím pohřběte mě v souladu s tradicí." S tím se muž rozplynul ve vzduchu.

Na druhý den poručil Hyakujo, aby připravili pohřební obřad. Mniši se divili, neboť nikdo v klášteře nebyl nemocen. Po obědě se s mnichy vydal na druhou stranu hory, kde v jeskyni našli tělo lišky. To potom spálili a pohřbili.

Večer pak mistr řekl celou historku o mnichu a lišce. Obaku se zeptal: "Jestli se mistr jen jednou spletl a stal se liškou na 500 znovuzrození, co pak moderní mistři, kterých se stále někdo ptá. Co když mistr odpovídá vždy správně, co se stane z něj?"

Hyakujo řekl: "Pojď sem ke mě, Obaku, odpovím ti." Obaku přistoupil k mistrovi a dal mu facku na tvář. Mistr se rozesmál, tleskl a tloukl se pěstmi do kolen radostí. "Myslel jsem, že Peršané nosí rudé fousy a teď koukám, opravdu - je tady jeden, co má rudý fous." řekl mistr.

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.