FANDOM


Fuketsu učil ve správním středisku provincie Ei. Vešel do hlavní lodi chrámu a řekl:
"Srdce patriarchy musí jednat jako ocelové stavidlo vprostřed řeky. Vidíme jej mizet pod vlnami, ale jeho vliv je stále cítit. Vynořené nepřekáží, neomezuje proud. Říká se, že to máme správně chápat tak, že ani nemizí ani se nevynořuje. Jaký má smysl pro nás, jeho následovníky, předávat dál právě jeho vůli?"

Starší bratr Rohi předstoupil a řekl:
"Vím, co to je být stavidlem vprostřed řeky. Vás mistře však prosím, nedávejte mi to následnictví."

Fuketsu řekl:
"Už jsem pochopil, že hodit velrybu do moře znamená vzedmutí vln. Tady ale koukám na žábu, co se kroutí v bahně."

Rohi tam stál, nic neříkal a přemýšlel.

Fuketsu zasyčel:
"Pche. Co na to řekneš, starší bratře?"

Rohimu došla slova. Fuketsu jej práskl holí a řekl:
"Tak co, řekni něco, bratře, posoudím to moudře," a znovu jej práskl holí.

Na to vstal starosta města Ei a řekl:
"Buddhovy zákony a zákony krále mají stejnou povahu."

Fuketsu řekl:
"Jaký společný princip v tom vidíš?"

Starosta řekl:
"Když nekonáme, kde je jednání nutné, dopouštíme se chyby."


1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.