FANDOM


Mistr Jyui Tempyo šel tradiční pouť spojenou s duchovní očistou. Tempyo vždy říkal toto:
"Netvrďte mi, že rozumíte buddhismu. Tak moc jsem hledal někoho, kdo mi dá správné odpovědi a kde nic, tu nic."
Na své pouti Tempyo navštívil Sai-ina. Ten mu už z dálky kynul a zvolal:
"Jyui!"
Tempyo si jej všiml, zvedl hlavu a Sai-in na něj zakřičel:
"Špatně!"
Tempyo popošel několik krůčků a Sai-in zase zvolal:
"Špatně!"
Tempyo popošel ještě blíž. Sai-in řekl:
"Teď jsem dvakrát volal 'Špatně', znamená to, že já to mám špatně, nebo ty?"
Tempyo řekl:
"To já."
Sai-in řekl:
"Špatně!"
Tempyo už neřekl nic. Sai-in řekl:
"Zůstaň tady se mnou přes období dešťů. Spolu prozkoumáme ono dvojí špatné."
Tempyo se otočil a odešel.

Za několik let jako opat svého kláštera řekl jednou mnichům:
"V mládí jsem konal pouť a vítr mě zavál k staršímu bratrovi Šimyovi Sai-inovi. Křičel na mě 'Špatně!' a navíc chtěl, abych s ním zůstal přes období dešťů, že to spolu probereme. Tehdy jsem si byl jist, že jsem nic špatně nekonal. Když jsem ale šel od něj cestou na jih, věděl jsem, že se mnou celkově bylo něco špatně."

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.