FANDOM


Laikům, kteří uspějí na cestě dharmy se říká Koji (ctění laici). Koji Ho odcházel z kláštera od Jakusana. Ten řekl deseti mnichům, aby mu vzdali hold na dvoře chrámu. Koji Ho ukázal na padající sníh a řekl: "Nádherné vločky. Takové nepadají nikde jinde."

Jeden z mnichů se jmenoval Zen. Právě on se zeptal: "Když ne tady, kde tedy padají?"

Koji jej pleskl přes tvář.

Zen řekl: "Ctěný Ho, nebuďte na mě tak hrubý."

Koji řekl: "Když ti říkají Zen, nemohu jinak. Mysli na soudce u brány pekelné. Jestli budeš mít mysl v tomto stavu, nikdy tě nepropustí."

Zen řekl: "A co byste mi doporučil?"

Koji jej pleskl ještě jednou a řekl: "Díváš se, jak bys byl slepý a mluvíš jako němý."

1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.