FANDOM


Dva mniši se přeli o pohyb šátku. Jeden řekl: "Šátek se hýbe."

Druhý: "Ne. To vítr hýbe šátkem."

Šestý patriarcha šel zrovna kolem a řekl: "Ani šátek, ani vítr. To mysl se hýbe."

Mummon to komentuje: Šestý patriarcha řekl, že ne šátek, ani vítr, ale mysl se hýbe. Co tím myslel? Soustřeďte se, tihle dva chtěli směnit olovo za zlato. Šestý patriarcha viděl ty hlupáčky a klidně s nimi ten obchod udělal.

Šátek, vítr, mysl -
všechno se hýbe.
Otevřeš ústa a
cokoli řekneš je stejně špatně.

[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.