FANDOM


Seizei, tak malej a sám

Mnich Seizei řekl mistru Sozanovi: "Seizei je chudák samoten. Může mu mistr pomoci?"

Sozan se zeptal: "Seizei?"

Seizei řekl: "Ano, mistře."

Sozan řekl: "Znáš Zen, dobrý jako to nejlepší víno. Nejméně třikrát už ses napil a pořád si myslíš, žes ještě ani nesmočil rty."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.