FANDOM


Když Buddha dlel v Grdhrakutě, obrátil se ke svým posluchačům a na místo kázání pouze zvedl květinu. Všichni zůstali tiše sedět. Jediný Máhá-Kashapa se tomu usmál, přestože se pokoušel zachovat kamennou tvář.

Buddha pak řekl: "Mám cit pro pravé učení, vystihnout jádro Nirvány jako aspekt nebytí, nevýslovný posun Dharmy. Nelze to vyjádřit slovy, musíte jít za význam učení. A toto učení jsem předal Máhá-Kashapovi.
[1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.