FANDOM


Činso byl významným státním úředníkem a osvícený buddhista. Vydal se navštívit Šifuka, taktéž mistra zběhlého v dharmě. Když jej Šifuku viděla přicházet, nakreslil prstem ve vzduchu kolečko.

Činso řekl:

"Již to, že za Tebou žák musí přijít, nás vzdaluje od podstaty učení. A ty musíš ještě k tomu kreslit ve vzduchu kroužky."

Nato se Šifuku obrátil, vstoupil do své chaloupky a zavřel za sebou dveře.

Setšo to komentuje: Činso se chová, jakby měl jen jedno oko.

1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.